Globalny szczyt zespołu Angelmana – Chicago 2015

fast_gala_summit_96_finalW dniach 4-5 grudnia 2015r odbyło się seminarium edukacyjne – globalny szczyt zespołu Angelmana (ang. Global Summit on Angelman Syndrome) zorganizowane przez Fundację Zespołu Angelmana (ang. The Foundation for Angelman Syndrome). To dwudniowe wydarzenie miało miejsce w hotelu Hyatt Regency w Chicago (USA).

Najistotniejsze wykłady mające duże znaczenie dla dzieci z zespołem Angelmana miały miejsce w piątek 4 grudnia i poruszały następujące sprawy:

1. Lek Gaboxadol – zastosowanie leku gaboxadol (OV101) w leczeniu zespołu Angelmana i dyskusja o przyszłości badań klinicznych.

2. Terapia genowa – zastosowanie terapii genowej do wytwarzania genu UBE3A w leczeniu zespołu Angelmana i dyskusja na temat przyszłych badań klinicznych.

3. Padaczka – użycie ketonu KES (ang. Ketone Ester Supplements) do leczenia padaczki związanego z zespołem Angelmana i dyskusja dotycząca wyników prób przedklinicznych i przyszłych badań klinicznych przeprowadzanych na ludziach.

Zapraszam serdecznie na wysłuchanie wykładów z tego dwudniowego seminarium, szczególnie ważnego dla społeczności zespołu Angelmana.

4.12.2015 (piątek)

5.12.2015 (sobota)


Źródło:
https://cureangelman.org/2015-global-summit-on-angelman-syndrome/
https://gallery.mailchimp.com/48c4d1541fb0b1364bb4d15c3/files/2015_FAST_Summit_Gala_Attendee_Itinerary_final.pdf