33 turnus rehabilitacyjny

10.07.2023 – 20.07.2023r.

Turnus rehabilitacyjny w Centrum Rehabilitacji Like

IMG_7428

W tym roku ponownie Jaś mógł uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym, rekreacyjno-wypoczynkowym w Centrum Like niedaleko Stęszewa. To był dobry czas terapii, rehabilitacji i odpoczynku, czasu dla rodziny, wspólnego czasu. Jaś ćwiczył dzielnie na terapiach, ale korzystał też z wolnego czasu na zabawę i odpoczynek.

Jasiu uczestniczył w następujących terapiach:

1. terapia MAES:

 • organizacja ciała w przestrzeni,
 • planowanie ruchu i modyfikacja planu w razie potrzeby.

2. terapia przestrzenna:

 • poprawka dużej motoryki
 • praca nad świadomością ruchu,
 • poprawa koordynacji obustronnej,
 • praca nad przekraczaniem linii środka ciała,
 • poprawa umiejętności wykonywania zadania według wskazówek,
 • poprawa stabilności posturalnej,
 • wzmacnianie umiejętności koncentracji, skupianie uwagi,
 • zwiększenie dopasowania do informacji sensorycznej.

3. terapia ręki:

 • zwiększenie zręczności manualnej.

4. kinezyterapia:

 • poprawa umiejętności transferu: klęk jednonóż pozycja stojąca,
 • poprawa umiejętności selektywnego ruchu kończyn przy utrzymaniu prawidłowego ustawienia tułowia,
 • praca nad informacjami z układu przedsionkowego do organizacji i utrzymania postawy ciała w odniesieniu do siły grawitacji,
 • konieczności wyzwalania i aktywowania prawidłowych reakcji posturalnych,
 • zwiększenie tonusu mięśniowego,
 • ćwiczenia wzmacniające i korygujące mięśnie posturalne ciała,
 • poprawka naprzemienności,
 • nabywania umiejętności do poruszania się na różnych przestrzeniach,
 • poprawa estetyki i biomechaniki chodu, poprzez unormowanie długości kroku, poprawę stabilności w fazie podparcia i ułatwienia fazy przeniesienia,
 • zwiększenie motywacji do coraz trudniejszych zadań / przemieszczania się samodzielnego.

5. terapia pedagogiczna:

 • poprawa koordynacji ręka – oko,
 • wydłużenia czasu koncentracji uwagi,
 • poprawa motoryki małej.

6. aquaterapia:

 • rozwijanie umiejętności pływania, w tym nauka technik pływackich i budowanie pewności siebie w wodzie.

7. hipoterapia:

 • korekcja postawy ciała,
 • nauka aktywnego siadu na niestabilnym podłożu,
 • korekcja ustawienia miednicy w aktywnych siadzie,
 • dysocjacja obręczy barkowej i biodrowej poprzez przeciwstawne skręty miednicy w trakcie kroczenia konia,
 • nauka współpracy ze zwierzęciem i terapeutą,
 • praca w zakresie socjoemocjalności poprzez budowanie zaufania wobec zwierzęcia i terapeuty,
 • zapewnienie kontaktu ze zwierzęciem i przyrodą,
 • praca nad poprawą jakości i biomechaniki chodu poprzez poprawę jakości wzorców ruchowych tułowia oraz kończyn dolnych poprzez czytanie ich przez kości kulszowe podczas jazdy na oklep.