Miesięczne archiwum: Sierpień 2016

3 innowacyjne projekty badawcze na 2016 rok

logo1Dzięki hojnemu wsparciu społeczności ZA, fundacja zespołu Angelmana (ang. Angelman Syndrome Foundation) sfinansowała trzy przełomowe projekty badawcze (ang. groundbreaking research proposals). Każdy z nich koncentruje się na innym, bardzo ważnym obszarze badania ZA. Badania te mają unikalne podejście do dalszego zrozumienia zawiłości (ang. complexities) genu UBE3A oraz są próbą znalezienia najlepszego sposobu aktywowania ojcowskiej kopii tego genu. Obszerne studium na temat niepokoju (ang. anxiety) występującego u osób z ZA jest pierwszym tego typu badaniem i sposobem na przeanalizowanie ogólnego obrazu (ang. refining the overall picture) tak ważnej roli, jaką odgrywa właśnie ten stan niepokoju w ZA.