Trzecia faza badań klinicznych OV101 planowana jest w II połowie 2019r

ovid-3-fazaDzisiaj zapraszam do zapoznania się z artykułem opublikowanym 6 grudnia 2018r. na portalu https://www.angelmanbiomarkers.org

Firma Ovid Therapeutics ogłosiła 6 grudnia 2018r., że planuje przejść do 3 fazy badań klinicznych na dzieciach w wieku 4-12 lat. Ta nowa faza, nazwana NEPTUN, jest kontynuacją procesu OVID fazy 2 STARS. Ta faza będzie monitorować wydajność i bezpieczeństwo leczenia, mającego na celu wsparcie dla nowego wniosku o rejestrację leku OV101. Aby śledzić działanie leku, będą badane określone objawy, takie jak zachowanie, sen i ogólne (delikatne zdolności motoryczne), przy użyciu zastosowania specjalnej skali CGI-I.

„Pojedyncza, kluczowa, trzeciorzędowa próba z dawkowaniem leku raz dziennie, może być wystarczająca do zatwierdzenia OV101 w zespole Angelmana”.

„Rozpoczęto również działania w zakresie próbnej inicjacji w ramach otwartego rozszerzającego badania ELARA dla osób z zespołem Angelmana, którzy brali udział w jakiekolwiek wcześniejszych badaniach klinicznych firmy OV101.”

NEW YORK, 06.12.2018 (GLOBE NEWSWIRE) – Ovid Therapeutics Inc. (NASDAQ: OVID), firma biofarmaceutyczna zajmująca się opracowywaniem leków, które zmieniają życie ludzi z rzadkimi chorobami neurologicznymi, na spotkaniu z amerykańską Agencją Żywności i Leków (FDA), ogłosiła dziś po zakończeniu drugiego etapu, plan przejścia w kluczową III fazę badań klinicznych leku OV101 u dzieci i młodzieży z zespołem Angelmana. Jeśli badanie (o nazwie NEPTUN) III fazy pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa się powiedzie to planowane jest zastosowanie nowego leku (NDA) w OV101 w zespole Angelmana. OV101 jest nowym selektywnym agonistą receptora GABA (delta 5).

Zespół Angelmana jest rzadkim zaburzeniem genetycznym, które charakteryzuje się heterogenną konstelacją objawów, w tym zaburzeniami komunikacji, snu, czynności motorycznych oraz zachowania i dla którego nie ma zatwierdzonych leków lub ustalonych paradygmatów leczenia.

Na podstawie przeglądu i omówienia wyników fazy 2 STARS, projektu badania klinicznego oraz zastosowania tzw. globalnej skali CGI-I, jako głównego punktu końcowego dla oceny pacjentów, organizacje FDA i OVID potwierdziły, że kluczowa 3 faza badań klinicznych NEPTUN (która zostanie zakończona przed złożeniem NDA) będzie zawierała następujące elementy:

1. Pojedyncza, 12-tygodniowa, dwuramienna, randomizowana, podwójnie ślepa próba, kontrolowana placebo.
2. Dawka raz na dobę.
3. Około 50-60 pacjentów pediatrycznych w wieku od 4 do 12 lat, z rozpoznaniem zespołu Angelmana randomizowanych do grupy placebo lub OV101.
4. Pierwotny punkt końcowy – zastosowanie skali CGI-I.

CGI-I będzie stosowany jako pojedynczy pierwszorzędowy punkt końcowy, głównie ze względu na:
1. rzadką postać zespołu Angelmana,
2. brak możliwości leczenia,
3. brak istnienia instrumentów oceny charakterystycznych dla zespołu Angelmana,
4. niejednorodność zaburzeń oraz
5. brak wrażliwości lub odpowiednich innych zatwierdzonych środków.

Na podstawie opinii FDA, Ovid opracuje wytyczne dla naukowców, aby zapewnić jednolite stosowanie precyzyjnej skali CGI-I, skupiając się na specyficznych objawach, które są istotne i ważne dla pacjentów z zespołem Angelmana i ich opiekunów.

Ovid spodziewa się rozpocząć rejestrację badania NEPTUN w drugiej połowie 2019 r., w oczekiwaniu na protokół badania i materiały pomocnicze FDA. Aktualizacje i dalsze szczegóły tego badania, w tym drugorzędne punkty końcowe, będą dostarczane po rozpoczęciu prób.

„Ważne jest, aby przyznać, że podczas gdy to spotkanie było kamieniem milowym dla OVID i zapewnia wyraźną ścieżkę, jest ono jeszcze bardziej doniosłe dla społeczności zespołu Angelmana” – powiedział Jeremy Levin, DPhil, MB, BChir, przewodniczący i szef członek zarządu Ovid Therapeutics. „Od relacji, które stworzyliśmy w społeczności, po ukończenie pierwszego sponsorowanego przez przemysł badania w zespole Angelmana, jesteśmy bardzo zachęceni przez postęp kliniczny, który poczyniliśmy. Dzięki przemyślanej pomocy i wyraźnym wskazówkom od FDA, teraz zmierzamy do przełomowego procesu, który, mamy nadzieję, zaowocuje pierwszym zatwierdzonym lekiem dla osób żyjących z tym zaburzeniem”.

„Spotkanie na zakończenie fazy 2 badań klinicznych było bardzo owocne i pomogło nam zrozumieć oczekiwania FDA dotyczące kluczowego badania OV101 w zespole Angelmana” – powiedział Amit Rakhit, M.D., MBA, główny specjalista ds. Zarządzania medycznego i zarządzania portfelem Ovid Therapeutics. „Podobnie jak w przypadku wielu rzadkich zaburzeń genetycznych, objawy zespołu Angelmana pojawiają się zwykle we wczesnym dzieciństwie i utrzymują się i ewoluują w życiu dorosłym. Przeprowadziliśmy badania toksykologiczne na nieletnich osobach, które oprócz naszych danych farmakokinetycznych / farmakodynamicznych (PK / PD) stanowią podstawę do rozpoczęcia kluczowego badania u młodszych pacjentów. Ta próba jest nie tylko ważnym kolejnym krokiem w naszej strategii OV101, ale także częścią naszej ogólnej misji polegającej na wprowadzaniu leków dla osób, które nie mają lub mają ograniczone możliwości leczenia”.

Oprócz planowanego badania NEPTUN fazy 3, Ovid inicjuje badanie kliniczne ELARA, otwartego badania uzupełniającego dla osób z zespołem Angelmana, które ukończyły jakiekolwiek wcześniejsze badanie OV101. W badaniu klinicznym ELARA będzie stosowana dawka leku raz dziennie. Pozwoli to na długoterminową ocenę leku w zakresie:
1. jego skuteczności,
2. bezpieczeństwa stosowania i
3. tolerancji przez osoby z ZA.
Trwają prace nad inicjacją próby. Firma bada także opcje dla pacjentów poniżej czwartego roku życia.

Faza 2 STARS Projekt i wyniki prób
STARS to 12-tygodniowa, podwójnie ślepa, kontrolowana próba placebo fazy 2, w której uczestniczyło 88 pacjentów (dorośli, n = 66, nastolatków, n = 22), od 13 do 49 lat, zdiagnozowanych z zespołem Angelmana. W badaniu randomizowano pacjentów do jednej z trzech dawek:
1. raz na dobę (QD) dawki OV101 w nocy (15 mg),
2. dawki dwa razy na dobę (BID) OV101 (10 mg rano i 15 mg w nocy) oraz
3. placebo.

Pierwszorzędowym punktem końcowym badania STARS była ocena bezpieczeństwa i tolerancji OV101 w porównaniu do placebo. W badaniu STARS zbadano również kliniczną użyteczność OV101 w zakresie poprawy ogólnych wrażeń klinicznych, zachowania, snu oraz zdolności motorycznych.

Kompleksowe dane z badania STARS zostały przedstawione w komunikacie prasowym wydanym 25 października 2018 roku.

O zespole Angelmana
Zespół Angelmana jest rzadkim zaburzeniem genetycznym, które charakteryzuje się różnymi objawami. Charakterystyczne cechy tego zaburzenia obejmują opóźniony rozwój, niepełnosprawność intelektualną, poważne zaburzenia mowy, problemy z poruszaniem się i równowagą, napady padaczkowe, zaburzenia snu i lęki. Najczęstszą przyczyną zespołu Angelmana jest utrata funkcji genu, który koduje ligazę białkową ubikwityny E3A (UBE3A), która odgrywa kluczową rolę w komunikacji komórek nerwowych, powodując zaburzone hamowanie toniczne. Osoby z zespołem Angelmana są bardzo towarzyskie, z typową długością życia; ale nie są w stanie żyć samodzielnie, dlatego wymagają stałego wsparcia ze strony sieci specjalistów i opiekunów. Zespół Angelmana dotyka około 1 na 12.000 do 1 na 20.000 osób w Stanach Zjednoczonych. Obecnie nie ma zatwierdzonych terapii w leczeniu zespołu Angelmana.

O leku OV101
OV101 (gaboksadol) jest uważany za jedynego selektywnego agonistę receptora GABA delta (δ) w rozwoju i pierwszym badanym lekiem, którego celem jest specyficzne zaburzenie hamowania tonicznego, w centralnym fizjologicznym procesie w mózgu, które uważa się za przyczynę leżącą u podstaw niektórych zaburzeń neurorozwojowych. OV101 wykazano w badaniach laboratoryjnych i modelach zwierzęcych do selektywnej aktywacji podjednostki receptorów GABA, które znajdują się w przestrzeni pozasynaptycznej (poza synapsą), a tym samym wpływają na aktywność neuronalną poprzez toniczne hamowanie.

Firma Ovid Therapeutics rozwija lek OV101 w leczeniu zespołu Angelmana i zespołu łamliwego chromosomu X, aby potencjalnie przywrócić hamowanie toniczne i złagodzić kilka z objawów tych zaburzeń. W badaniach przedklinicznych zaobserwowano, że OV101 poprawiło objawy zespołu Angelmana i zespołu łamliwego chromosomu X. Ten związek był również wcześniej testowany u ponad 4000 pacjentów (ponad 1000 pacjentów rocznie) i zaobserwowano, że ma on korzystne profile bezpieczeństwa i biodostępności.

FDA przyznała oznaczenia „Orphan Drug” i „Fast Track” dla OV101 zarówno w leczeniu zespołu Angelmana, jak i zespołu łamliwego chromosomu X. Urząd Patentowy i Znaków Towarowych USA przyznał patenty OVID na metodę leczenia zespołu Angelmana i zespołu łamliwego chromosomu X przy użyciu OV101. Wydane patenty wygasają w 2035 r. bez rozszerzeń regulacyjnych.

O firmie Ovid Therapeutics
Ovid Therapeutics (NASDAQ: OVID) to nowojorska firma biofarmaceutyczna wykorzystująca podejście BoldMedicine ™ do opracowywania leków, które zmieniają życie pacjentów z rzadkimi zaburzeniami neurologicznymi. OVID ma szeroką gamę potencjalnych leków pierwszej klasy. Wiodący lek badawczy firmy OV101 jest obecnie opracowywany w leczeniu zespołu Angelmana i zespołu łamliwego chromosomu X. Ovid opracowuje również OV935 / TAK-935 we współpracy z Takeda Pharmaceutical Company Limited w leczeniu rzadkich encefalopatii rozwojowych i epileptycznych (DEE).


https://www.angelmanbiomarkers.org/press-release-from-ovid-therapeutics-moving-on-up/

http://investors.ovidrx.com/phoenix.zhtml?c=254470&p=irol-newsArticle&ID=2379776