Miesięczne archiwum: Grudzień 2022

32 turnus rehabilitacyjny

07.08.2022 – 20.08.2022r.

Turnus rehabilitacyjny w Centrum Rehabilitacji Like

IMG_4060

W tym roku ponownie Jaś mógł uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym, rekreacyjno-wypoczynkowym w Centrum Like niedaleko Stęszewa. To był dobry czas terapii, rehabilitacji i odpoczynku, czasu dla rodziny, wspólnego czasu. Jaś ćwiczył dzielnie na terapiach, ale korzystał też z wolnego czasu na zabawę i odpoczynek.
Jaś miał kinezyterapię z panem Mateuszem, który był prelegentem na grupie dla rodziców i terapeutów dzieci z Zespołem Angelmana. Pan Mateusz pisze doktorat związany z tematem Zespołu Angelmana więc myślę, że Jaś był w dobrych rękach. Na kinezyterapii pan Mateusz skupiał się aby poprawić u Jasia wzorce chodu, wstawania itd. chodzi o jakość chodzenia aby Jaś korzystał z właściwych grup mięśni, aby nie wchodził w przeprostne wzorce, aby podczas chodzenia pracowały bardziej mięśnie brzucha (jeśli dobrze to zrozumiałam).