Krótkotrwałe stosowanie związku NSI-189 poprawia umiejętności poznawcze i motoryczne w mysim modelu Angelmana.

angelman-NSI-189Dzisiaj zapraszam do zapoznania się z artykułem opublikowanym 16 listopada 2018r. na portalu https://angelmansyndromenews.com

Zgodnie z wynikami badań, krótkotrwałe leczenie związkiem NSI-189 odwróciło upośledzenie funkcji poznawczych i motorycznych w mysim modelu zespołu Angelmana.

To wczesne odkrycie może pomóc w utorowaniu drogi dla tego związku w drugiej fazie badania, w przypadku ciężkiego zaburzenia depresyjnego, które zaobserwowano we wcześniejszym badaniu, aby można było go bezpiecznie stosować u pacjentów z zespołem Angelmana.

Badanie „Wzmocnienie plastyczności synaptycznej i odwrócenie zaburzeń funkcji motorycznych i poznawczych w mysim modelu zespołu Angelmana przez małą neurogenną cząsteczkę, NSI189” opublikowano w magazynie ‚Neuropharmacology’.

Zespół Angelmana jest spowodowany brakiem lub nieprawidłowym działaniem matczynej kopii genu UBE3A w neuronach, w określonych obszarach mózgu. Ten gen dostarcza instrukcji, aby wytworzyć enzym zwany ligazą ubikwityny E3A (UBE3A), która zazwyczaj atakuje inne białka mające ulec zniszczeniu.

Dokładne mechanizmy związane z zaburzeniami funkcji poznawczych i motorycznych zespołu Angelmana nie są w pełni zrozumiałe. Jedną z hipotez wyjaśniających te objawy jest występowanie zmian w plastyczności synaptycznej spowodowanych utratą matczynej kopii genu UBE3A.

Plastyczność synaptyczna to zdolność synapsów (punkt kontaktu między dwoma neuronami) do wzmocnienia lub osłabienia w czasie, w odpowiedzi na wysoką lub niską aktywność neuronalną.

NSI-189, związek, który, jak stwierdzono, stymuluje plastyczność synaptyczną, jest obecnie opracowywany tak, aby prawdopodobnie leczyć duże zaburzenia depresyjne i był postrzegany jako bezpieczny, tolerowany oraz zdolny do poprawy funkcji poznawcznych pacjentów w poprzednim badaniu fazy 1 (NCT01520649) u osób z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi. Jest on obecnie w drugiej fazie badania (NCT02695472).

Naukowcy z Western University of Health Sciences przetestowali możliwości tego związku NSI-189 w leczeniu zespołu Angelmana w mysim modelu.

Wycinki mózgu zdrowych zwierząt kontrolnych (ang. brain slices from healthy control animals) inkubowano z NSI-189, a wyniki wykazały zależną od czasu i dawki poprawę wzmocnienia synaptycznego i przenoszenia neuronów (długotrwałe wzmacnianie, LTP). Ten sam efekt zaobserwowano u myszy pozbawionych jednej kopii genu UBE3A.

Codzienne zastrzyki (ang. daily injections) NSI-189 podawane przez 16 dni skutecznie przywracały upośledzenie funkcji poznawczych i motorycznych u chorych myszy oraz nieznacznie polepszały działanie u zdrowych zwierząt wykorzystywanych jako kontrolne.

„Upośledzenie funkcji motorycznych zostało odwrócone w ciągu kilku dni po wstrzyknięciu NSI-189, a stan ten trwał kilka tygodni po zakończeniu leczenia” – napisali naukowcy. „Ponieważ NSI-189 ma bardzo krótki okres półtrwania (2 godziny u myszy), wyniki wskazują, że te efekty odwrócenia są konsekwencją długotrwałych modyfikacji funkcji synaptycznych wyzwalanych przez NSI-189.” Mechaniczne, pozytywne efekty NSI-189 na plastyczność synaptyczną, funkcje poznawcze i motoryczne wydawały się związane z aktywacją szlaków sygnałowych TrkB i Akt, które uważa się za regulujące plastyczność synaptyczną.

„Nasze wyniki wskazują, że NSI-189 poprzez stymulację mechanizmów związanych z plastycznością synaptyczną może odwrócić upośledzenie funkcji poznawczych i motorycznych u dorosłych myszy zespołu Angelmana” – napisali naukowcy.

„Wyniki te sugerują, że NSI-189 może zapewnić nowe podejście terapeutyczne w leczeniu kilku objawów zespołu Angelmana u ludzi” – dodali.

Zespół podkreślił, że potrzebne są dalsze badania, aby sprawdzić, czy rzeczywiście efekt NSI-189 może wpływać na zmianę choroby.


Źródło:
https://angelmansyndromenews.com/2018/11/16/short-term-use-of-nsi-189-aids-cognitive-and-motor-functions-in-mouse-model-of-angleman/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390818305999?via%3Dihub

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01520649?term=NSI-189&cond=Depressive+Disorder&rank=3

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02695472