Miesięczne archiwum: Wrzesień 2020

30 turnus rehabilitacyjny

3.08.2020 – 7.08.2020r.

Turnus logopedyczny z komunikacją alternatywną AAC w Suwałkach

PRACA Z C-EYE

Na początku sierpnia pojechaliśmy z Jasiem na mini turnus logopedyczny z komunikacją alternatywną AAC. Chodziło o to aby sprawdzić Jasia, zweryfikować, co dalej możemy rozwijać, jak usprawniać komunikację, jak bardziej rozwijać wypowiedzi zdaniowe u Jasia.