Jasiu spaceruje w Krakowie

Jasiu spaceruje prowadzony za rączkę. Podczas naszego urlopu w Krakowie najdłuższy spacer za rączkę jaki udało się Jasiowi przejść bez wchodzenia do wózka to ok. 100 metrów. Jest to jak do tej pory najdłuższa jego trasa bez przerwy.