Miesięczne archiwum: Kwiecień 2017

Terapie molekularne – profesor David Segal

david_segalProfesor David Segal stoi na czele laboratorium badawczego „The Genome Center” na uniwersytecie kalifornijskim w Davis. Głównym celem tego laboratorium jest zaprojektowanie białka, które może wiązać się z DNA i „włączać” lub „wyłączać” ekspresję określonych genów. Takie białka wiążące DNA, mają potencjał do stosowania ich w „ukierunkowanej” terapii genowej dla chorób o znanym podłożu genetycznym. Na przykład takie podejście może pozwolić osobom z Zespołem Angelmana nadrobić utratę lub brak aktywności genu UBE3A na chromosomie dziedziczonym od matki, przez „włączanie” lub ekspresję genu UBE3A odziedziczoną po ojcu.


13 Turnus rehabilitacyjny

27.03.2017 – 31.03.2017

Turnus logopedyczny metodą krakowską w Fundacji „Ja Też” w Gdańsku

IMG_1839Ostatni tydzień marca był dla Jasia czasem intensywniejszej pracy nad rozwojem umysłowym, rozwojem rozumienia mowy i rozwojem logicznego myślenia.

Na krótko przed turnusem dopadł mnie pewien kryzys zmęczeniowy. Coraz częściej zastanawiałam się czy warto aż tak bardzo angażować się w rehabilitowanie Jasia, bo przecież to nie przywróci mu zdrowia. Ten kryzys był wynikiem zmęczenia tym, że w terapię Jasia angażowałam znaczną część swojego czasu, energii itp. przez ok. cztery lata. Jednak mimo czasem braku sił i czasem wypalenia myślę, że było warto. Choć nie przywróci mu to zdrowia to jest szansa, że będzie trochę lepiej funkcjonował, będzie bardziej sprawny, będzie więcej rozumiał itp. Chyba taki mój charakter, że mimo pewnych kryzysów szukam nowych sposobów, nowych możliwości pomocy Jasiowi. Tym sposobem sprawdziliśmy nowe miejsce.