Jasiu doskonali chodzenie w lokomacie

Jasiu podczas turnusu w Centrum Neuron w Bydgoszczy ćwiczył na tym urządzeniu, które poprzez swoją pracę koduje prawidłowy wzorzec chodu w mózgu.