Jasiu dzielnie ćwiczy w Innowalku

Jaś miał okazję poćwiczyć w super urządzeniu o nazwie Innowalk, które poprzez naprzemienny, równomierny ruch kroczenia stymuluje ośrodki korowe w mózgu kodując prawidłowy wzorzec chodu.